หนักแล้ว ยอดผู้ติด CV วันนี้ ทุบสถิติ

401

วันที่ 28 ก.ค.64 ศบค.รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 ภายในประเทศไทย ล่าสุดพบ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด เพิ่มขึ้น 16,533 ราย แยกเป็นผู้ ป่ ว ย รายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 13,447 ราย ผู้ ป่ ว ย การค้นหาเชิงรุก 2,874 ราย ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 202 ราย

~

~

ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้า State Quarantine 10 ราย ยอดผู้ ป่ ว ย สะสม 543,361 ราย (สะสมระลอกใหม่ 514,498 ราย) หาย ป่ ว ยเพิ่ม 10,051 ราย หาย ป่ ว ย สะสม 360,694 ราย (หาย ป่ ว ย สะสมระลอกใหม่ 333,268 ราย)

รักษาอยู่รวม 178,270 ราย อาการหนัก 4,325 ราย ใส่เครื่องช่วย ห า ย ใจ 995 ราย ขณะที่ยอดผู้ เ สี ย เพิ่ม 133 ราย สะสมแล้ว 4,397 ราย

~

สำหรับข้อมูลผู้รับ วั ค ซี น วันที่ 28 ก.พ. – 27 ก.ค.64 มีฉีด วั ค ซี น ไปแล้ว 16,427,059 โดส แบ่งเป็น

เ ข็ ม ที่ 1 จำนวน +284,387 ราย ยอดสะสมราย 12,714,312 ราย

เ ข็ ม ที่ 2 จำนวน +43,002 ราย ยอดสะสม 3,712,747 ราย

~

ขณะที่ สถานการณ์ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 (C O V I D – 1 9) ทั่วโลก เวลา 10.00 น. ยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ รวม 195,980,289 ราย อาการ รุ น แ ร ง 85,689 ราย รักษาหายแล้ว 177,657,967 ราย เ สี ย 4,192,978 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติด เ ชื้ อ สูงสุด

~

1. สหรัฐอเมริกา 35,353,923 ราย

2. อินเดีย 31,483,411 ราย

3. บราซิล 19,749,073 ราย

~

4. รัสเซีย 6,172,812 ราย

5. ฝรั่งเศส 6,026,115 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 45 จำนวน 543,361 ราย

You might also like