สั่งปิด นวนครโคราช ด่วน หลังพนักงานติด CV-19 เพียบ

552

วันนี้ (27 ก.ค. 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกอบการ เรื่อง แจ้งพบการติด cv-19 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ลงวันที่ 26 ก.ค. 64 ลงนามโดย นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

~

~

~

โดยเนื้อหาหนังสือระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ที่ผ่านมา เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่มาได้ด้วยดีมาโดยตลอด

~

~

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงาน บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด

~

ที่ทำการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่เฟส 3 ของโครงการ โดยมีผลการตรวจยืนยันพบผู้ติดประมาณ 90 ราย

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแจ้งการรายงานผลกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้ามาดำเนินการปิดสถานประกอบการดังกล่าวข้างต้น โดยจะมีคำสั่งปิดการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน

~

โดยในช่วงนี้จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทางผู้ประกอบการโรงงานตรวจสอบดูแลพนักงานในด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

~

~

โดยบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้พนักงานติดบัตรพนักงานพร้อมยืนยันตนต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะผ่านเข้าออกโครงการ

~

ทั้งนี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ (กม.231) ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2548 บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ใน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

~

ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับสองของประเทศ และมีจำนวนประชากรมากกว่า 2,500,000 คน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 231 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และเป็นประตูสู่อินโดจีน

~

~

เป็นแหล่งรวมแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมาก อีกทั้งยังมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

จึงเป็นทำเลทองของนักลงทุน ปัจจุบันมีจำนวนโรงอุตสาหกรรมทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ จำนวน 22 โรงงาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,903 ไร่.

You might also like