นักวิทย์จีน รับ ซิโนแวค 2 เข็ม ทำภูมิลด แม้ฉีดไปแล้ว 6 เดือน

278

แล็บวิจัยจากจีน เผยผลการทดสอบวัคซีนเชื้อต า ย พบแม้ฉีดไป 2 เข็มแล้ว ภูมิคุ้มกันกลับลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ แนะต้องฉีดเข็ม 3 กระตุ้นภูมิ

~

~

แล็บทดลองในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พบว่าแอนติบอดีในร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ลดต่ำลงหลังผ่านไป 6 เดือน ซึ่งพบในกลุ่มทดลองแทบทุกคน นำพามาซึ่งการพิจารณาเพิ่มเข็มที่ 3 หวังกระตุ้นภูมิให้สูงขึ้น

~

โดยผลลัพธ์ดังกล่าว ได้รับมาจากผลการวิจัยตัวอย่างเลือดในกลุ่มตัวอย่างจากบุคคลอายุระหว่าง 18-59 ปีที่มีสุขภาพดี ซึ่งผลลัพธ์ของการทดลองนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว เมื่อผ่านไป 6 เดือน กลับพบแอนติบอดีที่ 16.9% ในผู้ที่รับวัคซีน 2 เข็มห่างกัน 2 สัปดาห์ และ 35.2% ในผู้ที่รับวัคซีน 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์

~

ซึ่งผลการวิจัยข้างต้นนั้น ดำเนินการโดยใช้วัคซีนซิโนแวค ฉีดให้ผู้เข้าร่วมเพียง 2 เข็มเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มที่ 3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 540 คน โดยได้รับเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 6 เดือน

~


ผลปรากฏว่า พบระดับของแอนติบอดีเพิ่มขึ้นสูง 3 ถึง 5 เท่าจากเดิม แต่อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานควบคุมโรคในมณฑลเจียงซู ซึ่งดำเนินการวิจัยดังกล่าว ได้เตือนว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ทดสอบผลของแอนติบอดี ที่ตอบสนองกับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ และต้องศึกษาต่อไปอีกว่า ภูมิที่เพิ่มขึ้นหลังจากเข็มที่ 3 จะคงอยู่ได้นานเท่าใด…

~


ขอบคุณข้อมูลจาก: reuters, globaltimes

You might also like