จังหวัดล่าสุด ประกาศปิดโรงเรียน 90แห่ง

726

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ ชื้ อโ ค วิ ด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ล่าสุดพบผู้ป่ ว ยรายใหม่เพิ่มอีกจำนวน 13 ราย และ เ สี ย ชี วิ ตเพิ่มเติม 1 ราย ในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่นี้มีประวัติสัมผัสผู้ ป่ ว ยรายก่อนหน้า 10 ราย ญาติเดินทางมาเยี่ยมจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย

~

~

และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย รวมผู้ป่ ว ยสะสม 1,095 ราย รักษาหายแล้ว 945 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 135 ราย และ เ สี ยชีวิตรวม 15 ราย

ขณะเดียวกัน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเ ชื้ อให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง จากกรณีที่พบผู้ติดเ ชื้ อในพื้นที่บ้านหนองรังกา ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสางซึ่งเริ่มต้นมาจากญาติจากจังหวัดนนทบุรีเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน และมีการแพร่กระจายเ ชื่ อ

~

~

ล่าสุดมีรายงานตรวจพบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านเพิ่มอีกรวมเป็นทั้งหมด 12 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน 3 ราย และขณะนี้มีบุคคลกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 133 รายผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 12 ราย ซึ่งทางจังหวัดได้มีคำสั่งปิดหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อควบคุมโ ร คแล้ว

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้กระจายกำลังออกเป็น 3 จุด ทำการตรวจหาเ ชื้ อจากกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วยโรงพ ย า บาลเสิงสาง บ้านหนองรังกา และโรงเรียนภูริตา โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองหาเชื้อจากเด็กนักเรียน ครู และชาวบ้านในพื้นที่

ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรอผลในวันนี้ว่าจะมีผู้ติดเ ชื้ อเพิ่มเติมหรือไม่ล่าสุดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาได้รายงานข้อมูลว่า ขณะนี้มีโรงเรียนในพื้นที่ปิดเรียนไปแล้ว รวม 90 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 1,713 แห่ง

~

You might also like