คลัสเตอร์ใหญ่ ครู นักเรียนติด CV-19

2,016

จากกรณีที่พบการแพร่กระจายของ CV-19 เป็นกลุ่มก้อนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี อ.เมือง จ.ลำปาง ติด CV-19 เป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก จากการตรวจเชิงรุกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

~

~

~

โดยได้เร่งดำเนินการควบคุมโร ค ปรับโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาลสนาม

~

~

และแยกผู้ที่มีความเสี่ย งสูงไปกักตัวอย่างเคร่งครัดในบริเวณที่กำหนด

~

~

ล่าสุดวันที่ 21 ก.ค. 64 พบว่ามีครูและนักเรียน ติด CV-19 แล้ว จำนวน 168 ราย โดยทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนามาจากจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

~

โดยคลัสเตอร์นี้ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่ทางจังหวัดได้ทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการป้องกันโร คให้อยู่ในวงจำกัด เนื่องจากยังพบการระบาดแพร่เชื้ อต่อเนื่อง

~

โดยขณะนี้พบว่ามีนักเรียน และบุคคลากรที่พักในพื้นที่โรงเรียน จำนวน 879 คนที่ต้องกักตัวในโรงเรียน
ขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แจ้งสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในจังหวัดว่า

~

วันนี้พบผู้ป่ว ย 35 ราย รวมยอดสะสมผู้ป่ว ยทั้งจังหวัด 549 ราย และผู้ป่ว ยคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ซึ่งเป็นนักเรียน ครู ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 6 ราย โดยเฉพาะในโรงเรียนจิตอารีย์มีผู้ป่ว ยสะสมแล้ว 168 ราย

~

อย่างไรก็๖าม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน และงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะ

You might also like