ผู้ประกันตน ม. 39 – 40 ใน 10 จังหวัด ได้รับเงินช่วย 6 ส.ค.นี้

300

ผู้ประกันตน ม. 39-40 รอรับเงินช่วยเหลือได้เลย เงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชนแน่นอน ในวันที่ 6 ส.ค.64

~

~

~

วันที่ 21 ก.ค. 64 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการ ล็ อ ก ด า ว น์ ครั้งล่าสุด ยืนยันแล้วว่า

~

~

รัฐบาลจะช่วยเหลือเงินจำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน โดยผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ให้รีบสมัครก่อนวันที่ 30 ก.ค. 64 เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้รวบรวมข้อมูล และโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ภายในวันที่ 6 ส.ค.64

~

ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือรอบนี้ เป็นเงินช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่ลงมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ก่อนที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

~

~

You might also like