เคาะแล้ว วันเงินเข้า ม.33 ม.39 ม.40 เตรียมเลขบัญชีรอไว้เลย

712

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 13 จังหวัด มีผลใน 9 กิจการอาชีพ

~

~

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทย

ลูกจ้างที่อยู่ในประกันสังคม ม.33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท

~

~

นายจ้าง จะได้รับการช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน

~

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย

ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33, 39 และ 40 สัญชาติไทย

ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ ให้เตรียมหลักฐานไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาท

~

ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ที่ มีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

~

~

ผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ที่ ไม่มีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่ โอนเงินทางไหน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เลขประจำตัวประชาชน

~

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 กลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ

สมัครประกันสังคม ม.40 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

~

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like