ศบค.ขอประชาชน งดออกบ้านตอนกลางวัน ยกเว้น ออกไปจัดหาอาหาร

1,544

สถานการณ์CV-19 วันนี้ 19 ก.ค. 2564 New High ผู้ป่วยใหม่ 11,784 ราย สะสม 415,170 ราย เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ม 81 ราย l สะสม 3,422 ราย หายป่วยเพิ่ม 5,741 ราย โดยในการรายงานสถานการณ์CV-19วันนี้ ทาง น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงชี้แจงถึงมาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า…

~

~

~

“ขอให้ประชาชนงดออกจากเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นตลอดทั้งวัน รวมช่วงเวลากลางวันด้วย นอกเหนือจากช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่บังคับใช้ไปแล้ว”

~

~

~

“ยกเว้นออกไปจัดหาอาหาร รักษาพยาบาล และอาชีพจำเป็น ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด จะต้องมีเอกสารขออนุญาต และสแกนคิวอาร์โค้ดตามข้อบังคับ เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ (20 ก.ค.64)”

~

~

~

จำนวนการได้รับ วั ค ซี น สะสม (28 ก.พ. – 18 ก.ค. 2564) รวม 14,298,596 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 74,834 โดส เข็มที่ 1 : 69,667 ราย เข็มที่ 2 : 5,167 ราย

~

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 1 สะสม : 10,850,099 ราย (จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น ทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวั ค ซี น เข็มที่ 2 สะสม : 3,448,497 ราย(จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น ครบตามเกณฑ์)

~

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhon , ไทยรู้สู้โควิด

You might also like