นายกฯ เรียกประชุมด่วน

398

วันนี้ 25 มิ.ย.64 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในเวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเรียกประชุมศูนย์ปฎิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 หรือ ศปก.ศบค. และ ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ศูนย์ CV-19 ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน

~

~

~

และคณะ เข้าหารือถึงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ CV-19 และเรื่องวั คซี น ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครีย ด ที่แพทย์และหลายฝ่ายต้องรองรับสถาการณ์ CV-19

ในขณะที่หลายโรงพยาบาลปิดรับห้องฉุกเฉิน และห้อง ICU ก็เต็มไปหมดแล้ว รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามอีกหลายแห่ง และโรงพยาบาลสนามบุษราคัมจะหมดสัญญาเช่า ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้ อรายวันมีจำนวน 3,000 – 4,000 ราย ติดต่อกันมาหลายวันและมีผู้เสี ยเพิ่มเป็นจำนวนมาก

~

~

ดังนั้นทำให้บรรดาอาจารย์แพทย์หลายคน เสนอให้ที่ประชุม ศบค.พิจารณา ถึงเรื่องการล็อกดาวน์กรุงเทพ ฯ เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชน ไม่ให้เกิดการกระจายเชื้ อไปยังต่างจังหวัด

~

~

You might also like