รพ.รามาฯ บุคลากรติด CV-19 กว่า 300 ราย

551

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา ในเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ได้เผยแพร่ประกาศของ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ระบุว่า

~

~

~

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ที่ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

~

~

~

ขณะนี้มีผู้ติด CV-19 ที่รับไว้ดูแล 1,000 ราย ผู้ป่ว ยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กว่า 350 ราย

~

ผู้ป่ว ยรอค้างเข้ารักษาในโรงพยาบาลกว่า 200 ราย และรอค้างที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก

~

~

ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ขณะนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะฯ ติดเชื้ อสะสมกว่า 300 ราย ทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่ว ย การให้บริการใกล้ถึงขั้นเกินขีดความสามารถที่จะสามารถดูแลประชาชน

~

~

~

ดังนั้น โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศมาตราการดังต่อไปนี้

1.งดผ่ าตั ดที่นัดล่วงหน้า (Elective Case) ทุกประเภท ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น

2.งดการให้บริการที่ห้องฉุกเฉิน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

~

~

3.ลดการตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่ว ยนอก นัดตรวจทางไกล Telemedicine และรับย าทางไปรษณีย์

~

~

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ขอให้ท่านปลอดภัยจากการติด CV-19 และปฏิบัติตามาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม ขอให้บุคลากรทุกท่าน หายป่ว ยโดยเร็วนะคะ

You might also like