วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร ตั้งรพ.สนาม ช่วยชาวบ้าน

486

จากสถานการณ์การระบาดของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส CV-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร จากการรายงานข้อมูลล่าสุด พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่จำนวน 644 ราย ทำให้มีผู้ติด เ ชื้ อ สะสมทั้งหมดรวม 32,687 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 24,687 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 7,936 ราย และ ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งในเขต และนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่ 64 ราย

~

~

~

ขณะที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 7 แห่ง อยู่ในขั้น วิ ก ฤ ต ณ วันนี้มีเตียงสนาม ทั้งหมด 2,765 เตียง ใช้งานไปแล้ว 2,737 เตียง จึงเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตำบล/ชุมชน หรือ ศูนย์พักคอยคนสาคร สำหรับผู้ติด เ ชื้ อ รายใหม่ที่มีอาการไม่รุนแรง โดยคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครฉบับที่ 68 ออกมา ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอยคนสาครแล้ว 31 แห่ง กับ โรงพยาบาลสนาม (นาดี) หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 15 เพิ่มอีก 1 แห่ง รวมทั้งหมดเป็น 32 แห่ง เพื่อเร่งขยายเตียงสนามรองรับ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

~

~

ล่าสุด วัดหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เนื่องจากได้จัดตั้งรพ.สนามอยู่ภายในวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมระบุว่า วัดสร้างขึ้นมาได้ ก็เพราะโยม วันหนึ่งโยมเดือดร้อน วัดจะทิ้งโยมได้อย่างไร โรงบาลสนามที่วัดหนองพะองใกล้พร้อม

~

~

~

อย่างไรก็ตามประชานที่ต้องการเตียงให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

~

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like