ดราม่า ประกันสังคม เยียวยาว่างงานใน 10 จังหวัด

386

การช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในกลุ่ม 4 กิจการ (กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และกิจการบริการอื่น ๆ) จากกรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นมา

~

~

ล่าสุด วันที่ 13 ก.ค.64 เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินเยียวยาตามสิทธิฯ อาทิ เงินชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไปแล้ว 17,920 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 87 ล้านบาท แบ่งเป็น กิจการก่อสร้าง 16,468 ราย เป็นเงิน 79,801,420.45 บาท กิจการร้านอาหารและภัตตาคาร 1,452 ราย เป็นเงิน 7,829,613.35 บาท โดยเป็นการตัดจ่ายทุกวันศุกร์ และนำจ่ายเงินให้ลูกจ้างทุกวันจันทร์ ซึ่งคนงานในกิจการก่อสร้างจะได้รับเป็นเงินสด ส่วนกิจการอื่น ๆ จะโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรง

~

สำหรับกรณีลูกจ้างที่ยังไม่ได้เงิน ขอให้เร่งดำเนินการ ดังนี้

~

1.ให้นายจ้างรับรองในระบบ e-service ว่ามีลูกจ้างกี่ราย หยุดงานตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน

~

2.ลูกจ้างต้องยื่นแบบ สปส. 2 – 01/7 ให้แก่นายจ้างส่งต่อให้สำนักงานประกันสังคม เพื่อการพิจารณาวินิจฉัยจ่ายเงินโดยเร็วต่อไป

โดยภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้มีชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนท์วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ไม่พอใจที่ทางประกันสังคมให้ความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ทั้งที่สถานการร์ตอนนี้คนเดือดร้อนกันทั่วประเทศ

~

คอมเม้นท์

~

You might also like